Vídeos

Galeria de vídeos

Per baixar els següents vídeos amb subtítols en català:

  • Perquè funciona la resistència civil?
  • El secret d’una eficaç resistència noviolenta
  • Una força més poderosa. La fi de la segregació racial a Nashville
  • Una força més poderosa. La independència de l’Índia

Per veure els vídeos amb els subtítols en català, un cop els hagis descarregat, obre el vídeo que hagis escollit amb el reproductor VLC https://www.videolan.org/vlc/ (o un de similar que permeti llegir pistes de subtítols).

Quan es comenci a reproduir el vídeo vés al menú superior a /Vídeo->Pista dels subtítols/ i activa la pista Català.

 

 

 

 

Galeria de fotos
https://www.flickr.com/photos/152119014@N03